İLAN

İLAN

Mülkiyeti Belediyemize Ait Aşağıda Miktarı Ve Mevkiinde Yazılı Bulunan 36 Parça Tarla 1 Yıl (2020-2021 Dönemi) Süre İle Kiraya Verilmek Üzere 10/11/2020  ve 12/11/2020 Tarihlerinde Aşağıdaki Listede Belirtildiği Şekilde 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi Uyarınca Açık Artırma Usulü İle İhale Edilecektir.
Başa Dön