İNÖNÜ BELEDİYESİ İNÖNÜ FAYI'NI UNESCO’NUN JEOPARK ALANI OLMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

 

 

 

 

İNÖNÜ BELEDİYESİ İNÖNÜ FAYI'NI UNESCO’NUN JEOPARK ALANI OLMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

 

 

Jeoparklar jeolojik yapıları içeren coğrafi alanlardır. Bu alanlar bulundukları yöre için büyük zenginlik içerir. Son zamanlarda turizm bu alanlarda yapılmaya başlamıştır. Dünya üzerinde jeoparklar bulundukları yörenin ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesini sağlamaktadır. 
Türkiye bu konuda oldukça zengin bir jeolojik mirasa sahiptir. Eskişehir’de İnönü ilçesi sınırları içinde bulunan ve İnönü yerleşkesinin hemen güneyinde yer alan İnönü Fayı bu bakımdan önemli bir jeolojik mirastır. Dünya üzerinde çok sayıda fay bulunmaktadır. Fakat fayın bu kadar açık olarak görüldüğü ve fay yüzeyine dokunulabilen özelliğe sahip yer çok azdır. Bunun yanı sıra yine bu fay yüzeyinde ilk çağlardan başlayarak insanların yaşadıkları mağara ve oyuk yerleşim alanları neredeyse yoktur. 
Bu konunun önemini bilen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt İnönü Fayını içeren bir alanın Jeopark olabilmesi için çalışmalar başlatmıştır. Öncelikle bu konunun sorumlusu olan UNESCO Türkiye Milli Komisyon toplantısına katılarak İnönü Fayının Jeopark Alanları Ulusal listesine alınması için Öneri Sunma Çalıştayına katılmıştır. 2 Ekim 2015, Ankara, MTA Genel Müdürlüğü, Tabiat Tarihi Müzesi Konferans salonunda yapılan toplantıya katılmıştır. Toplantıda UNESCO Türk Milli Komitesi Grup Başkanı Dr. Mahir Küçük ve UNESCO Türk Milli Komitesi üyesi Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ile görüşen Belediye Başkanı Kadir Bozkurt İnönü Belediyesinin bu konuda istekli olduğunu, gerekli yatırımları yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir. Toplantıya katılan tek belediye başkanı olması nedeni ile toplantıda ilgi odağı olan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt “Bu mirası doğanın bizlere verdiğini, bunları korumanın da bizlerin görevi olduğunu” dile getirmiştir. 
İnönü İlçesinin konum bakımından avantajlı olduğunu belirtmiş, jeolojik mirasın tanıtımının bölge turizmi açısından önemli getiriler kazandıracağını vurgulamıştır. Belediye Başkanı Kadir Bozkurt UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkan ve üyelerini İnönü Fayını yerinde görmek üzere ilçeye davet etmiştir.
Başa Dön